media=\"screen and (min-width: 300px) and (max-width: 1024px)\" />
  • 30 jaar ervaring
  • Tal van specialisten
  • Ecologische oplossingen

Beheerplanning

Beheerplanning en monitoring zijn belangrijke pijlers voor ecologische waarden, biodiversiteit en duurzaamheid. Voor deze waarden is continuïteit en stabiliteit in beheer van groot belang. Om deze continuïteit te waarborgen is het belangrijk om een beheerplanning te maken en deze voor een lange termijn op te stellen. Dit kan De Groene Ruimte voor u doen; wij hebben jarenlange ervaring binnen het vakgebied en zorgen met de nodige kennis en kunde voor advies op maat; of het nu beheerplanning voor bermen, openbaar groen, parken, natuur in de stad of natuurgebieden betreft.

Beheerplanning op maat

Een beheerplan is als een werkdocument. In een rapportage staan doelstellingen, afwegingen en beslissingen over het te voeren beheer. Aan de hand van gemaakte keuzes wordt er vaak voor een termijn van 10 jaar een richting gekozen. Het beheerplan kan worden uitgewerkt in overzichtelijke tabellen en/of kaarten. Om de vinger aan de pols te houden en om te volgen of het beheer leidt tot de gewenste doelen kan monitoring ingezet worden. Wilt u een beheerplan of monitoringsplan op maat laten maken? Dan is het belangrijk om dit te laten doen door een ecologisch adviseur met kennis en ervaring. De Groene Ruimte heeft een zeer grondige kennis en ruime ervaring met het maken van beheerplannen en monitoring. Wanneer u vragen heeft, of indien er onduidelijkheden bij u leven, dan vertellen onze ervaren medewerkers u graag meer. U kunt ons gemakkelijk bereiken via het telefoonnummer: (0317) 423969. Wij hopen u snel eens te mogen spreken.

Bekijk ook:

Ecologisch werkprotocol | Natuurtoets | Ecologische quickscan | Ecologisch adviesbureau