media=\"screen and (min-width: 300px) and (max-width: 1024px)\" />
  • 30 jaar ervaring
  • Tal van specialisten
  • Ecologische oplossingen

Natuurtoets

Een natuurtoets is aan te raden wanneer u van plan bent om bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden te slopen, te renoveren of te laten bouwen. Maar ook in geval van wegreconstructies, graven, verleggen of dempen van watergangen of het houden van een evenement. Het kan namelijk zijn dat er daardoor bepaalde activiteiten plaatsvinden die schadelijk zijn voor beschermde natuurwaarden. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om natuurinclusief te ontwerpen en te bouwen. U geeft dan verschillende flora en fauna de mogelijkheid om zich in en rondom uw project te huisvesten en duurzaam in stand blijven. Natuurinclusief inrichten en bouwen richt zich voornamelijk op het verduurzamen van natuur en samenleving. De Groene Ruimte kan u hierbij helpen. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van ecologisch advies en begeleiding. Wij kunnen voor u een natuurtoets afnemen en bekijken wat voor uw project de mogelijkheden zijn met betrekking tot natuurinclusief bouwen en inrichten.

Een natuurtoets laat u afnemen door De Groene Ruimte

Een natuurtoets kunt u door De Groene Ruimte laten afnemen. Allereerst wordt er dan geïnventariseerd binnen uw plangebied. Er wordt dan niet alleen gekeken of er beschermde natuurwaarden schade kunnen oplopen. Ook wordt beoordeeld welke kansen er zijn om de natuur een meerwaarde te laten zijn. Daarbij wordt er zowel gelet op de soorten zelf, als op de kenmerken van het terrein. Dit gaat gepaard met bureau- en veldonderzoek. Daarnaast kunnen wij u opties geven met betrekking tot natuurinclusief inrichten en natuurinclusief bouwen.

Wilt u meer weten over de opties?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en adviezen die wij u kunnen geven met betrekking tot natuurinclusief bouwen of een natuurtoets? Onze medewerkers vertellen u er graag over. Wij zijn gemakkelijk te bereiken via het telefoonnummer: (0317) 423969.

Bekijk ook:

Quickscan flora en fauna | Ecologisch bermbeheer | Beheerplanning | Vleermuisonderzoek