Nieuwtjes

De Groene Krant 32

De Groene Krant, nummer 32 is uit!

In de krant zijn onder andere artikelen opgenomen over monitoring van vleermuisvoorzieningen, beheerplannen voor waterbergingen, resultaten van maatregelen die in het verleden zijn genomen voor vleermuizen en weidevogels en de voordelen van het tijdig inpassen van ecologie bij nieuwe ontwikkelingen. De Groene Krant kan besteld worden door middel van het invullen van het contactformulier bij Contact. Ook is de krant te downloaden via het Archief.

Meegedaan aan de prijsvraag van De Groene Ruimte op de Dag van de Openbare Ruimte 2014? Hier vindt u de juiste antwoorden en de prijswinnaar.