Nieuwtjes

Vanzelfsprekend oplossingsgericht denken

Oplossingsgericht meedenken met de opdrachtgever is een vanzelfsprekendheid voor De Groene Ruimte. Een goed voorbeeld hiervan is een inventarisatie van Huismus- en Gierzwaluwnestplaatsen die recent is uitgevoerd.

De gehanteerde onderzoeksmethode, die niet in de soortenstandaarden staat beschreven, heeft voldoende zekerheid gegeven over de aanwezigheid van Huismus- en Gierzwaluwnesten. Op basis daarvan is een ontheffing verkregen. De werkzaamheden kunnen nu van start!