Nieuwtjes

Ecologische waarden Wageningse Eng

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst gaf Rienk Noordhuis van De Groene Ruimte een presentatie over de ecologische waarden van de Eng. Hij vertelde welke bijzondere planten- en dierensoorten er allemaal te vinden zijn. 

En dat bleken er een heleboel: zo vind je op de Eng bijvoorbeeld een aantal zeldzame uilensoorten als de ransuil, de steenuil en de kerkuil. Ook komen maarliefst de helft van alle vlindersoorten die in Nederland leven op de Eng voor.

Op de website van Stichting de Wageningse Eng is de volledige presentatie te downloaden. http://wageningseeng.nl/bestuurswissel-tijdens-nieuwjaarsbijeenkomst-swe/