Nieuwtjes

Vleermuizen

Het onderzoeksseizoen voor de vleermuizen is nu echt begonnen.

De onderzoeksperiode voor vleermuizen is op 15 mei van start gegaan. Dus de vleermuisdeskundigen van De Groene Ruimte zijn op verschillende plaatsen in Nederland verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden van deze soortengroep in beeld aan het brengen.