Nieuwtjes

Top-onderkomen voor vleermuizen bij Valkenhuizen

Op sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem wordt door de gemeente Arnhem een nieuw zwembad gebouwd. In het huidige zwembad zijn vleermuizen aanwezig. De Groene Ruimte onderzoekt momenteel om welke soorten en aantallen het precies gaat.

Om de vleermuizen ook in het nieuwe zwembad een plek te geven, adviseert De Groene Ruimte Hooper Architects uit Oosterhout bij het integreren van een top-onderkomen voor vleermuizen. Het schetsontwerp is veelbelovend: materiaalkeuze en gevelaanzichten bieden goede mogelijkheden om vleermuisvoorzieningen onopvallend in de gevels te integreren. Een eerdere samenwerking tussen Hooper Architects en De Groene Ruimte heeft op sportpark Papendal geresulteerd in een succesvolle realisatie van geïntegreerde vleermuisvoorzieningen, die binnen korte tijd aantoonbaar in gebruik werden genomen door de vleermuizen.