Nieuwtjes

Succesvolle weidevogelcompensatie

Een succesvolle compensatie voor weidevogels blijkt in relatief korte tijd mogelijk als maatwerk wordt geleverd in zowel het ontwerp als de uitvoering én vervolgens een duurzaam beheer wordt gevoerd dat is afgestemd op de diversiteit van de doelsoorten.

Het project ‘Zegeweg’ in het Land van Maas en Waal is hiervan een goed voorbeeld. Lees meer in het artikel in De Levende Natuur, september 2018.