Nieuwtjes

Knoopkruidbermen als vlinderparadijs

Op de Eng in Wageningen zoeken tientallen Bruine zandoogjes naar nectar op de bloemen van Knoopkruid. Wat later verschijnen baltsende Zwartsprietdikkopjes op de bloemen. En als klap op de vuurpijl zijn tussen de Zwartsprietdikkopjes ook enkele Geelsprietdikkopjes aanwezig. Dit vlinderparadijs is geen droom meer, maar werkelijkheid geworden.

Twee seizoenen geleden is op de Eng bij Wageningen op advies van De Groene Ruimte in een berm Knoopkruid ingezaaid als onderdeel van maatregelen voor het versterken van de ecologische waarden ter plekke. Knoopkruid bloeit vooral in de zomer en is een geliefde voedselplant voor een aantal graslandvlinders. Graslandvlinders zijn in agrarisch gebied sterk achteruit gegaan in aantal en kunnen dus wel een steuntje in de rug gebruiken. Het resultaat van de knoopkruidbermen overtrof de verwachtingen. Naast graslandvlinders bleken ook andere diersoorten van de strook te profiteren. Zo werden enkele andere soorten dagvlinders gezien, een muntvlinder, veel hommels en honingenbijen, pluimvoetbijen en enkele Putters. Dus: met eenvoudige maar gerichte ingrepen zijn graslandvlinders te stimuleren. Ook een idee voor uw bermen? Neem contact met ons op. Wij kunnen u verder helpen.