Nieuwtjes

Nul Op de Meter: natuurinclusief renoveren

De Groene Ruimte verzorgt de ecologische input bij NOM-projecten; de gedragscode én de handelwijze van het Netwerk Groene Bureaus zijn daarbij kaderstellend.

In het Energieakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 energieneutraal is. Dat betekent dat ook grote aantallen woningen verduurzaamd moeten worden. Voor projecten met het NOM keurmerk kan daarbij worden gewerkt met de Gedragscode Natuurinclusief renoveren. Vanuit het Netwerk Groene Bureaus is een ‘Handelwijze’ opgesteld ten aanzien van het werken met deze gedragscode.

Renolution BV  voert verschillende van deze energiebesparende NOM-projecten uit en heeft daarbij De Groene Ruimte ingeschakeld voor de ecologische begeleiding en advisering. Naast het uitvoeren van een omgevingscheck en het opstellen van het omgevingsplan wordt op locatie de uitvoering begeleid.