Nieuwtjes

Overname De Groene Ruimte door ATKB

In de afgelopen 4 decennia heeft De Groene Ruimte zich ontwikkeld tot een vertrouwde specialist in ecologische vraagstukken. Om de verdere groei van ons bureau mogelijk te maken hebben we besloten ons aan te sluiten bij ATKB, een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van bodem, water en ecologie. We geloven dat de synergie in kennis en kunde van toegevoegde waarde zal zijn voor al onze opdrachtgevers. 

Dit jaar hebben we de overname beklonken, waarbij zo veel mogelijk, zoals adviseurs, bedrijfsnaam en vestigingsplaats bij het oude blijft. De ecologen van DGR blijven gewoon bereikbaar op de voor u bekende manieren. Ook de projecten worden op dezelfde wijze uitgevoerd.

 

Het voltallig team van ecologen van De Groene Ruimte (DGR) wordt wel onderdeel van de afdeling Terrestrische ecologie van ATKB. Met uitzondering van oprichter Pieter Reijbroek; hij gaat, na de afronding van de overname, van een welverdiend pensioen genieten.

 

In omvang bevindt de nieuwe combinatie zich in de top drie ecologiebedrijven in Nederland. Hierbij voeren we onze dienstverlening uit vanaf 5 locaties in Nederland: Assen, Middelharnis, Wageningen, Waardenburg en Zoetermeer.


ATKB is ook actief op de markt voor aquatische ecologie, (water)bodemonderzoek, grondwatermonitoring, asbestinventarisaties en geofysisch onderzoek (3D-grondradar). Juist de aanwezigheid van meerdere disciplines binnen ATKB, aangevuld met vele jaren kennis en ervaring op het gebied van ecologische vraagstukken vanuit DGR, maakt dat we van toegevoegde waarde zijn en blijven bij toekomstige vraagstukken op het gebied van natuur en leefomgeving.

 

We nodigen u uit alvast een kijkje te nemen opwww.at-kb.nl

Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe combinatie van ATKB en DGR bij de vraagstukken die vandaag de dag in onze samenleving spelen een uitstekende partij is om u terzijde te staan.