Nieuwtjes

Werkgroep BREEAM-NL

De Groene Ruimte is lid van de werkgroep BREEAM-NL van het Netwerk Groene Bureaus (NGB).

De werkgroep wordt gevormd door leden van het NGB die kennis en ervaring hebben met de ecologische aspecten in BREEAM-NL. Het doel van de werkgroep is om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ecologie en BREEAM-NL. Dit houdt enerzijds in dat de werkgroep zich buigt over de huidige ecologische credits en eventueel aanscherpingen formuleert als op basis van praktijk-ervaringen blijkt dat dit zinvol is. Anderzijds zal de werkgroep zich richten op de versterking van de implementatie van ecologische credits. Door ecologie binnen BREEAM-NL breed onder de aandacht te brengen met aansprekende voorbeelden worden initiatiefnemers enthousiast gemaakt om ecologische aspecten bij te laten dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambities.