Nieuwtjes

De Groene Krant 31

De Groene Krant, nummer 31 is uit! In de krant zijn artikelen opgenomen over monitoring van vleermuisvoorzieningen, beheerplannen voor waterbergingen en wegbermen, ecologische begeleiding bij herinrichting van een woonwijk en duurzaam vastgoed. De Groene Krant kan besteld worden door middel van het invullen van het contactformulier bij Contact. Ook is de krant te downloaden via het Archief.