BREEAM-NL

Met de BREEAM-methodiek worden duurzaamheidsprestaties en –mogelijkheden van een project op een internationale erkende en gestandaardiseerde manier getoetst.
Duurzaamheid omvat naast zaken als materiaalgebruik en energieprestaties ook de manier waarop met landgebruik en natuur wordt omgegaan. Het belang daarvan is terug te zien in de Nederlandse versie van het internationale duurzaamheidskenmerk BREEAM: het onderdeel ‘Landgebruik en ecologie’ is één van de te beoordelen credits bij de toekenning van het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL. Niet alleen in geval van nieuwbouw en gebiedsontwikkeling, maar ook voor bestaande bouw.

Anders dan bij de algemeen aanvaarde duurzaamheidsaspecten als materiaalgebruik en energie, is voor de natuur niet alleen het gebouw zelf maar ook de omgeving een belangrijke variabele factor. Aan de ene kant betekent dit, dat een ontwikkeling ongewenste effecten kan hebben op de omringende natuur. Aan de andere kant biedt dat, ook voor bestaande gebouwen, kansen om de natuur op de locatie zelf en in de omgeving te versterken: de omgeving kan als input en drager dienen voor natuur op de planlocatie en in/aan het gebouw zelf; de nieuwe situatie kan op haar beurt ook bijdragen aan versterking van de natuur in de omgeving.

De Groene Ruimte heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het keurmerk ‘Gebied’ en de update van 'In Use' en 'Nieuwbouw'. In Stadswerk (nr 4 2013) is een artikel gepubliceerd over duurzaam bouwen en ecologie in Breeam-NL. Daarnaast heeft De Groene Ruimte presentaties over de mogelijkheden voor ecologie voor de DGBC verzorgd op zogenaamde ‘terugkomdagen’ en studiemiddagen voor BREEAM-NL experts. Op deze manier werkt De Groene Ruimte actief mee aan de ontwikkeling en implementatie van de duurzaamheidscertificaten.

Voor het opstellen van een natuurrapportage of informatie over uw mogelijkheden voor de credit ‘Landgebruik en ecologie’ kunt u terecht bij De Groene Ruimte (contact). Door De Groene Ruimte zijn in het kader van verschillende Breeam-certificeringen voor het onderdeel ‘landgebruik en ecologie’ diverse projecten uitgevoerd, zowel voor In-Use als natuurrapportages voor nieuwbouw en renovatie. In alle gevallen bleken er mogelijkheden te zijn om de natuurwaarden te versterken, wat een positieve bijdrage oplevert voor het verkrijgen van een duurzaamheidscertificaat.