Nieuwbouw en renovatie

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode voor de duurzaamheidprestatie van gebouwen. Nieuwbouw- en grootschalige renovatieprojecten kunnen voor duurzaamheid worden gecertificeerd. In de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en renovatie zijn credits geformuleerd op het gebied van Landgebruik & Ecologie.

 

Natuurrapportage opstellen

De Groene Ruimte is onder BREEAM-NL aangemerkt als een ‘erkend ecoloog’ en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van ecologisch onderzoek en het opstellen van natuurrapportages die nodig zijn voor het onderdeel Landgebruik & Ecologie, met name credits LE1, LE3, LE4 en LE6. De Groene Ruimte heeft al bij meerdere projecten de natuurrapportage verzorgd en actief begeleid bij de daadwerkelijke werkzaamheden. In alle gevallen bleken er mogelijkheden te zijn om de natuurwaarden te versterken, wat een positieve bijdrage oplevert voor het verkrijgen van een duurzaamheidscertificaat.

De Groene Ruimte houdt bij het opstellen van de natuurrapportage niet alleen de natuurwaarden, maar ook de praktijk in het oog. Met name bij nieuwbouw en grootschalige renovatie liggen veel kansen voor de natuur die op een makkelijke manier te bewerkstelligen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het iets breder maken van open stootvoegen of het type beplanting dat in de groenstroken wordt aangeplant. Ook voor grote ambities op het gebied van natuur kunnen vaak goede maatregelen worden opgesteld, zoals het aanleggen van een groen dak of een amfibieënpoel. Door een brede kennis over het voorkomen en de eisen van bijzondere soorten in Nederland, weet De Groene Ruimte maatregelen voor te stellen die nauw aansluiten bij het potentieel van de locatie. Natuurlijk blijft het niet bij plannen maken alleen en blijft De Groene Ruimte vaak nauw betrokken bij de werkzaamheden.

U kunt, als experts, assessor of belangstellende, met uw vragen over ecologische credits binnen BREEAM-NL bij De Groene Ruimte terecht. De Groene Ruimte heeft ruime ervaring met het opstellen van natuurrapportages in het kader van BREEAM-NL Nieuwbouw. Wij kunnen u bij het gehele traject van dienst zijn, neem gerust contact op.

Projecten