Werkgroep BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode voor de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden. Gebouwen en gebieden kunnen voor duurzaamheid gecertificeerd worden. Ecologie is een van de duurzaamheidscredits binnen BREEAM-NL. In de praktijk blijkt ecologie relatief onbekend waardoor ecologische credits in veel certificeringsprojecten geen invulling krijgen. Om de positie van de ecologie binnen BREEAM-NL verder te ontwikkelen én uit te dragen, is binnen het Netwerk Groene Bureaus (NGB) de werkgroep 'BREEAM-NL' opgericht.

De focus van de werkgroep ligt op drie onderdelen:

1) Verder ontwikkelen van ecologie in de huidige richtlijnen

De werkgroep zal met elkaar de huidige richtlijnen bespreken en indien nodig voorstellen formuleren voor aanscherping van de ecologische onderdelen en het versterken van de positie van ecologie in de richtlijnen.

2) Uitwisselen van ervaringen met BREEAM-NL tussen ecologen

De werkgroep zal bijeenkomsten organiseren waarin het uitwisselen van ervaringen met ecologie in BREEAM-NL centraal staat. In informele setting wordt, aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, op interactieve wijze met elkaar gediscussieerd over de invulling van ecologische credits in BREEAM-NL. Ook is de LinkedIn-groep ‘ecologie in BREEAM-NL’ opgestart, waarin ervaringen uitgewisseld kunnen worden en dilemma’s kunnen worden voorgelegd.

3) Ecologie in BREEAM-NL uitdragen

De werkgroep zal werkwijzen ontwikkelen om het gebruik van (ecologie in) BREEAM-NL te stimuleren. Er kan worden gedacht aan het publiceren van artikelen en het verzorgen van presentaties bij bijvoorbeeld DGBC-bijeenkomsten.

De Groene Ruimte is lid van de werkgroep BREEAM-NL van het NGB.  Tienke Springer van De Groene Ruimte is  secretaris van de werkgroep.