Wet Natuurbescherming (soortenbescherming)

De Wet natuurbescherming (soortenbescherming) onderscheidt drie beschermingsregimes:
  • Soorten van de Vogelrichtlijn;
  • Soorten van de Habitatrichtlijn, verdrag van Bern en verdrag van Bonn;
  • Andere soorten die vanuit nationaal oogpunt worden beschermd.

Elk beschermingsregime kent eigen verbodsbepalingen die niet mogen worden overtreden, tenzij daarvoor een vrijstelling geldt of ontheffing kan worden verkregen. Voor meer informatie is een brochure door het Ministerie van Economische Zaken uitgegeven.

U kunt met uw vragen over de Wet Natuurbescherming en wat deze wet voor u betekent bij De Groene Ruimte terecht. De Groene Ruimte heeft ruime ervaring met het gehele traject. Van quickscan flora en fauna en nader onderzoeken tot natuurtoets, ontheffingsaanvraag, advisering en begeleiding in het kader van de Wet Natuurbescherming. De doorlooptijden van de quickscan tot aan het verkrijgen van de ontheffing duurt soms lang, tot soms twee jaar. Start het traject voor de Wet Natuurbescherming dus op tijd op! Wij kunnen u bij het gehele traject van dienst zijn, neem gerust contact op.

Projecten