Nieuwtjes

Nieuwtjes

  Overname De Groene Ruimte door ATKB

  In de afgelopen 4 decennia heeft De Groene Ruimte zich ontwikkeld tot een vertrouwde specialist in ecologische vraagstukken. Om de verdere groei van ons bureau mogelijk te maken hebben we besloten ons aan te sluiten bij ATKB , een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van bodem, water en ecologie. We geloven dat de synergie in kennis en kunde van toegevoegde waarde zal zijn voor al onze opdrachtgevers. 

  Meer

  Ecologisch advies en Corona

  Ecologisch advies tijdens de Corona-pandemie. Corona heeft invloed op het dagelijks leven van elke inwoner in Nederland. Ook op het bedrijfsleven is een grote impact te zien en te verwachten. Gelukkig kunnen wij de ecologische adviezen en onderzoeken wel blijven uitvoeren.  

  Meer

  De Groen Krant 36 is uit!

  Lees in de nieuwste De Groene Krant over het succes van ons eigen bijenhotel, onderzoek naar marterachtige, natuurinclusief bouwen en ondersteuning bij de Wet natuurbescherming en meer.

  Meer

  Heeft de Kleine parelmoervlinder zich permanent gevestigd op de zuidelijke Veluwe?

  Steeds vaker worden baltsende en eileggende Kleine parelmoervlinders aangetroffen op de zuidelijke Veluwe. In 2018 werden al verschillende exemplaren waargenomen maar in het afgelopen jaar zijn er tientallen gezien op de Renkumse Heide en op bloemrijke akkerranden aan de westzijde van Renkum.

  Meer

  Dreps of Glad biggenkruid uitsluiten?

  Tijdens de themabijeenkomst 'Bescherming van planten bij ruimtelijke ingrepen' van het Netwerk Groene Bureaus op vrijdag 8 maart in Wageningen, heeft De Groene Ruimte een presentatie gegeven over de wettelijk beschermde plantensoorten in het urbane gebied.

  Meer

  De Groene Krant 35 is uit!

  Lees in de nieuwste De Groene Krant de mooie resultaten van ecologisch beheer op een kantorenpark, amfibievriendelijke kolken bij een wegreconstructie, soortsmanagementplannen voor een zorginstelling, een ecologisch bermbeheerplan en meer.

  Meer

  Ecologisch maatwerk in de bouw

  Bouwers en ecologen spreken van origine niet dezelfde taal. Maar door onze jarenlange ervaring met de bouwwereld wordt de taalkloof kleiner en lopen projecten soepel. Dit geldt zeker voor de grondige renovatie van een appartementencomplex van woningcorporatie Ymere in Amsterdam, waar Dura Vermeer als aannemer betrokken was.

  Meer

  Nieuws in een notendop

  De inmiddels onder vogelaars in Nederland wereldberoemde Notenkraker houdt zich met ingang van het nieuwe jaar op in de Wageningse wijk waar De Groene Ruimte gevestigd is.

  Meer

  Zeldzame paddenstoel ontdekt!

  De Groene Ruimte heeft een zeldzame paddenstoel ontdekt op het terrein van Pro Persona in Wolfheze. Uit determinatie door onze ecologen volgt dat het om het Weerhuisje gaat.

  Meer

  Nul Op de Meter: natuurinclusief renoveren

  De Groene Ruimte verzorgt de ecologische input bij NOM-projecten; de gedragscode én de handelwijze van het Netwerk Groene Bureaus zijn daarbij kaderstellend.

  Meer

  Knoopkruidbermen als vlinderparadijs

  Op de Eng in Wageningen zoeken tientallen Bruine zandoogjes naar nectar op de bloemen van Knoopkruid. Wat later verschijnen baltsende Zwartsprietdikkopjes op de bloemen. En als klap op de vuurpijl zijn tussen de Zwartsprietdikkopjes ook enkele Geelsprietdikkopjes aanwezig. Dit vlinderparadijs is geen droom meer, maar werkelijkheid geworden.

  Meer

  Succesvolle weidevogelcompensatie

  Een succesvolle compensatie voor weidevogels blijkt in relatief korte tijd mogelijk als maatwerk wordt geleverd in zowel het ontwerp als de uitvoering én vervolgens een duurzaam beheer wordt gevoerd dat is afgestemd op de diversiteit van de doelsoorten.

  Meer

  Ogentroostdikpoot nu ook in Wageningen

  Door een medewerker van De Groene Ruimte is in de uiterwaarden van Wageningen een populatie van de Ogentroostdikpoot ontdekt. Deze Rode Lijst-soort is nog niet eerder in Wageningen gemeld.

  Meer

  Brievenbussen buiten gebruik

  Naast dat er steeds minder post wordt verstuurd is er ook nog een andere reden waarom brievenbussen buiten gebruik worden genomen. Koolmezen maken namelijk graag een nestje in brievenbussen; ook in brievenbussen die in gebruik zijn!

  Meer

  Privacy

  De Groene Ruimte slaat persoonsgegevens op voor een goede dienstverlening en correcte administratie. In de privacyverklaring is aangegeven welke persoongegevens door De Groene Ruimte worden bewaard en hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

  Meer

  Top-onderkomen voor vleermuizen bij Valkenhuizen

  Op sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem wordt door de gemeente Arnhem een nieuw zwembad gebouwd. In het huidige zwembad zijn vleermuizen aanwezig. De Groene Ruimte onderzoekt momenteel om welke soorten en aantallen het precies gaat.

  Meer

  Vleermuizen

  Het onderzoeksseizoen voor de vleermuizen is nu echt begonnen.

  Meer

  Workshop natuurinclusief bouwen

  Met veel plezier heeft De Groene Ruimte in de Zilveren Toren in hartje Amsterdam workshops over ecologie verzorgd voor BREEAM-NL experts. Daarbij gingen de experts, elk met hun eigen kennis en ervaring, in teams aan de slag. 

  Meer

  De Groene Krant 34 is uit!

  Bekijk de nieuwe krant online!

  Meer

  Tophotel voor vleermuizen

  Jarenlange monitoring levert een schat aan informatie. Lees hier het artikel over het succes van de ingebouwde vleermuiskasten op Sportcentrum Papendal. Zelfs een kraamkolonie maakt er gebruik van!

  Meer

  Aansluiting op Nationale Databank Flora en Fauna

  De Groene Ruimte heeft vanaf 2016 een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Met het abonnement hebben we toegang tot 95 miljoen gevalideerde waarnemingen over natuur in Nederland.

  Meer

  Workshops LE-credits voor BREEAM-NL experts

  De workshops over ecologie in BREEAM-NL, die De Groene Ruimte het afgelopen jaar heeft verzorgd, zijn goed ontvangen door de BREEAM-NL experts. Ook dit jaar zullen we hierover workshops verzorgen, waarbij de praktische toepassing veel aandacht zal krijgen.

  Meer

  Ecologie en de praktijk 2016

  Kun je aan bermmaaisel ruiken of een berm ecologisch wordt beheerd? De bezoekers van het symposium Ecologie en de praktijk op 3 maart 2016 konden dit ervaren bij de stand van De Groene Ruimte.

  Meer

  Ecologische waarden Wageningse Eng

  Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst gaf Rienk Noordhuis van De Groene Ruimte een presentatie over de ecologische waarden van de Eng. Hij vertelde welke bijzondere planten- en dierensoorten er allemaal te vinden zijn. 

  Meer

  Vanzelfsprekend oplossingsgericht denken

  Oplossingsgericht meedenken met de opdrachtgever is een vanzelfsprekendheid voor De Groene Ruimte. Een goed voorbeeld hiervan is een inventarisatie van Huismus- en Gierzwaluwnestplaatsen die recent is uitgevoerd.

  Meer

  Natuurinclusief Floriade paviljoen 2022!

  In 2022 vindt de Floriade in Almere plaats. Het ontwerp van het Subzero-paviljoen van de provincie Flevoland (onder architectuur van Doepel Strijkers) biedt volop mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen. Door de provincie is hierover een workshop georganiseerd, waar ook De Groene Ruimte voor is uitgenodigd.

  Meer

  Succesvolle monitoring faunavoorzieningen

  Gebouwen en natuur gaan goed samen. Dat bewijst het BREEAM-NL gecertificeerde hoofdkantoor van TenneT in Arnhem. Op advies én onder begeleiding van De Groene Ruimte zijn o.a. faunavoorzieningen geplaatst.

  Meer

  (Ge)bouwen en natuur, het kan!

  De Groene Ruimte ziet volop kansen voor bouwen en natuur. Lees hierover in het artikel op de website van de DGBC https://www.dgbc.nl/actueel/nieuwsarchief/gebouwen-en-natuur-kan-wel

  Meer

  Stelling: 'Natuur is een kerntaak van de gemeente'

  Bezoekers van de Dag van de Openbare Ruimte 2015 hebben bij de stand van De Groene Ruimte gereageerd op de stelling “Natuur is een kerntaak van de gemeente’. Hieronder een greep uit de reacties:

  Meer

  De Groene Krant 33

  De Groene Krant nr 33 is uit!

  Meer

  De Dag van de Openbare Ruimte 2015

  Kom langs bij De Groene Ruimte op de Dag van de Openbare Ruimte! Wij ontvangen u graag bij onze stand in hal C (nr C.004) om kennis te maken of bij te praten.

  Meer

  Muurplantensymposium Den Haag

  Op 8 oktober vindt in Den Haag het muurplantensymposium plaats. Marcel Baartmans van De Groene Ruimte is een van de sprekers.

  Meer

  Werken aan natuur om de hoek

  Stichting Wageningse Eng (SWE) zet zich in voor behoud en versterking van de Wageningse Eng, een eeuwenoud kleinschalig landbouwgebied op de rand van de Veluwezoom. In opdracht van de SWE maakt De Groene Ruimte de komende tijd een werkplan voor verdere versterking van natuur en landschap.

  Meer

  Bovenleiding HSL zichtbaar voor zwanen

  Zwanen zorgen met name op de Hogesnelheidslijn (HSL) regelmatig voor storingen, onder andere doordat ze tegen de bovenleiding vliegen. De Groene Ruimte heeft in opdracht van ProRail meegedacht over mogelijke oplossingsrichtingen.

  Meer

  Handhavingsverzoek rap van de baan

  Het loont om bij bouwprojecten in een vroeg stadium de ecologische en daarmee samenhangende juridische aspecten mee te nemen; dat werd afgelopen tijd duidelijk zichtbaar.

  Meer

  Symposium Ecologie en de praktijk

  Het was een geslaagde dag op het symposium Ecologie en de praktijk. Drie medewerkers van De Groene Ruimte hebben veel informatie en inspiratie opgedaan tijdens de lezingen op het symposium Ecologie en de praktijk. In de pauzes werd de stand van De Groene Ruimte druk bezocht.

  Meer

  De Groene Krant 32

  De Groene Krant, nummer 32 is uit!

  Meer

  Ecologie en de praktijk

  19 maart 2015: Symposium Ecologie en de praktijk in Eindhoven. De Groene Ruimte staat op de bijbehorende informatiemarkt.

  Meer

  BREEAM-NL certificering nieuwbouw

  Een Ziggo-datacenter en het MCE van TenneT (Arnhem) scoren op de BREEAM-NL nieuwbouw credits ‘Landgebruik & Ecologie’ mede dankzij onze ecologische begeleiding respectievelijk 72,73% en 100%!

  Meer

  Veel meer muurplanten in centrum Den Haag dan verwacht!

  De muurflora in een groot deel van het centrum van Den Haag is afgelopen zomer door De Groene Ruimte in beeld gebracht. Er werden 32 soorten aangetroffen, met een totaal geschat aantal van 95.000 exemplaren.

  Meer

  30 jaar De Groene Ruimte

  Op 1 november heeft De Groene Ruimte haar 30e verjaardag gevierd. Om op een andere manier met natuur bezig te zijn heeft hele hele team een handje geholpen bij de nationale Natuurwerkdag.

  Meer

  Dag van de Openbare Ruimte

  De Groene Ruimte was aanwezig met een stand op de Dag van de Openbare Ruimte 2014. Voor bezoekers was het mogelijk om mee te doen met onze prijsvraag. De winnaar van de prijsvraag is inmiddels bekend!

  Meer

  Dag van de Openbare Ruimte

  Komt u ook naar de Dag van de Openbare Ruimte op 8 en 9 oktober 2014? Doe dan bij de stand van De Groene Ruimte (C.004) mee aan de prijsvraag en laat u inspireren over natuur in de dagelijkse leefomgeving. We hopen u daar te ontmoeten!  

  Presentatie over de Flora- en faunawet

  Om eraan bij te dragen dat  in alle relevante lagen van de organisatie op de juiste wijze met de Flora- en faunawet (FF-wet) wordt omgegaan, heeft De Groene Ruimte een toelichting over de deze wet verzorgd voor de woningcoöperatie Waardwonen te Huissen.

  Meer

  Werkveldcommisie Biologie Wageningen University

  Op 25 juni 2014 heeft er voor de studie biologie aan Wageningen University een bijeenkomst van de werkveldcommisie, waar De Groene Ruimte lid van is, plaatsgevonden.

  Meer

  De Groene Krant 31

  De Groene Krant, nummer 31 is uit!

  Meer

  Landschapscafé Utrecht

  De Groene Ruimte heeft op 27 maart 2014 deelgenomen aan het landschapscafé georganiseerd door de provincie Utrecht.

  Meer

  Werkgroep BREEAM-NL

  De Groene Ruimte is lid van de  werkgroep BREEAM-NL van het Netwerk Groene Bureaus (NGB).

  Meer

  De Groene Ruimte steunt Oxfam Novib

  Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij het microfinacieringsprogramma van Oxfam Novib krijgen ondernemende mensen daar een klein krediet.

  Meer

  Verhuur kasten voor vogels en vleermuizen

  Tijdelijke verblijfplaats nodig voor vogels of vleermuizen? Wij verhuren ook nestkasten!

  Meer

  Werkgroep Veilig Werken

  Door het Netwerk Groene Bureaus is de werkgroep 'Veilig Werken' opgericht. Namens De Groene Ruimte is Lidia Gerrits lid van deze werkgroep.

  Meer