In-Use

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode voor de duurzaamheidprestatie van gebouwen. Bestaande gebouwen kunnen voor duurzaamheid worden gecertificeerd. In de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use zijn credits geformuleerd op het gebied van Landgebruik & Ecologie.

De Groene Ruimte is onder BREEAM-NL aangemerkt als een ‘erkend ecoloog’. Er is ruime ervaring met het uitvoeren van visuele inspecties en het opstellen van adviezen en plannen die nodig zijn voor het onderdeel Landgebruik & Ecologie, met name LE001, LE002, LE101, LE003, LE006 en LE102. De Groene Ruimte heeft al bij meerdere projecten de visuele inspectie verzorgd en een advies opgesteld over de ecologisch meerwaarde van aanwezige groenobjecten zoals groene daken of vogelkasten. Ook heeft De Groene Ruimte actief begeleid bij het uitvoeren van maatregelen om de positie van ecologie in de gebouwde omgeving te versterken. In alle gevallen bleken er mogelijkheden te zijn om de natuurwaarden te versterken, wat een positieve bijdrage oplevert voor het verkrijgen van een duurzaamheidscertificaat.

Ook bij bestaande bebouwing liggen veel kansen voor de natuur die op een makkelijke manier te bewerkstelligen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van vogelkasten of het type beplanting dat in de groenstroken wordt aangeplant. Ook voor grote ambities op het gebied van natuur kunnen vaak goede maatregelen worden opgesteld, zoals het aanleggen van een groene gevel of een daktuin.Al tijdens de advisering over de aanleg wordt rekening gehouden met het bijbehorende beheer, zodat een breed gedragen inrichting wordt gerealiseerd. De Groene Ruimte houdt daarmee bij het opstellen van beheer- en biodiversiteitsplannen niet alleen de natuurwaarden, maar ook de praktijk in het oog.

U kunt, als experts, assessor of belangstellende, met uw vragen over ecologische onderdelen binnen BREEAM-NL bij De Groene Ruimte terecht. De Groene Ruimte heeft ruime ervaring met het uitvoeren van visuele inspecties, advisering, opstellen van beheer- en biodiversiteitsplannen in het kader van BREEAM-NL In-Use. Wij kunnen u bij het gehele traject van dienst zijn, neem gerust contact op.

In Use

Projecten